Eiendom

Flyfoto minde

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S Dato: 24.08.1970

Konsernet har flere heleide eiendomsselskaper. De fleste av disse er eiendommer som brukes av bilselskapene.

Selskapets policy innenfor eiendom bygger på lav risiko og langsiktighet ift avkastning. Selskapets mål er ellers å tilføre verdier ved de eiendommer som utvikles. Eienedomserverv skal primært skje i et område hvor konsernet allerede har etablert virksomhet. Investeringer på Vestlandet er derfor prioritert.

Eiendomsselskap i konsernet:

Jæger Investering AS

Arna Attraktiv AS

Kanalveien 111-113 AS

Kokstadvegen 42 AS

Kokstadvegen 42B AS

Jæger Eiendom Haugesund AS

Våre forhandlere:

Historien

Historisk bilde av Jægergruppens kontorer
Historisk bilde av Corolla